''

Đăng nhập
 » Văn bản mới

Văn bản mới

Cập nhật lúc : 10:20 20/09/2016  

MẪU KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

MẪU KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

TRƯỜNG TH........

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hương Hòa, ngày      tháng 08 năm 201

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC ...................

---------------------------

  

A. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: …………………………………            Giới tính: .......

2. Ngày tháng năm sinh: …………….                  Năm vào ngành giáo dục: …

3. Trình độ học vấn: …………….

4. Tổ chuyên môn: ………………

5. Chức vụ: ……………………

6. Nhiệm vụ được phân công:

- Chủ nhiệm …………………..

- Giảng dạy các lớp: ………………………..

B. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học .................:  

Thực hiện Kế hoạch số: ........... của Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế về việc ban hành kế hoạch dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học ...........;

Thực hiện Kế hoạch số: ........... của Phòng giáo dục và đào tạo Nam Đông về việc ban hành kế hoạch dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học ...........;

Thực hiện Kế hoạch số: .......... ngày ............... của Hiệu trưởng trường .................về việc ban hành hướng dẫn kế hoạch dưỡng thường xuyên  năm học ..................

          Tôi xây dựng kế hoạch BDTX năm học ................ như sau:

I- Mục tiêu:…………………………………………………………

II-Nội dung tự bồi dưỡng năm học ...............

          a. Nội dung bồi dưỡng 1:

- Nội dung: ...................

- Thời lượng: 30 tiết

- Hình thức, thời gian học:

.................................................................................

 

b. Nội dung bồi dưỡng 2:

 - Nội dung: .................

- Thời lượng: 30 tiết

- Hình thức, thời gian học:

.................................................................................

c. Nội dung bồi dưỡng 3:

- Nội dung: ............................

- TH31:........................

- TH32 : ...................

- TH33: .................................

- TH34: ..............................

- Thời lượng: 60 tiết

- Hình thức, thời gian học:

.................................................................................

III. Các biện pháp thực hiện:

 

          Trên đây là kế hoạch cá nhân về công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học ....................

TỔ TRƯỞNG                                                                            GIÁO VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Số lượt xem : 188

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TIÊU HỌC
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CUỐI NĂM - MẪU
Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì 2 năm học 2017-2018
Kê hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng huyện Nam Đông lần thứ IV, năm 2018
Phần mềm quản lí học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học
KẾ HOẠCH GIAO LƯU VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH Tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2017-2018
KẾ HOACH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC PHÒNG GD ĐT NAM ĐÔNG
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018
MẪU KẾ HOẠCH BDTX HANG NĂM CỦA CÁ NHÂN
Những câu hỏi thường gặp khi nghiên cứu và áp dụng Thông tư 22
BIỂU MẪU SKKN, BCTT
Quy chế nâng lương trước thời hạn ( Số 01/2014/QĐ-UBND) của UBND Huyện Nam Đông
TÀI LIỆU RA ĐỀ KTĐK THEO TT 22
Kế hoach thi giải Toán trên mạng Internet vòng thi cấp trường Năm học 2016 – 2017
Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2016-2017
Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017