''

Đăng nhập
 » Văn bản mới

Văn bản mới

Cập nhật lúc : 08:58 20/10/2016  

Kế hoạch Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

PHÒNG GD ĐTNAMĐÔNG

TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 108/KH-THHH

 

Hương Hòa, ngày 17 tháng 10  năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

 
   

 

 

Thực hiện Công văn số Số: 2256/SGDĐT-KH&CNTT ngày 4/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017”,

Trường Tiểu học Hương Hòa có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ Thông tin (CNTT) năm học 2016-2017 theo các nội dung sau đây:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Phân công cán bộ phụ trách CNTT

Để triển khai công tác ứng dụng CNTT toàn trường có hiệu quả, nhà trường phân công cán bộ đầu mối theo dõi, phụ trách CNTT như sau:

- Đ/c Võ Thành Hùng - Phó Hiệu trưởng;

- Đ/c Đặng Thị Gió - Nhân viên Văn thư.

2. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

a) Hoàn thành nối cáp quang Internet, sử dụng Internet đồng thời của nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định dịch vụ Internet.

          b) Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: mỗi bộ phận trong nhà trường trang bị ít nhất 01 bộ máy tính, 01 máy in và 01 webcam.

c) Trang bị thiết bị CNTT phục vụ dạy-học. Đảm bảo đủ máy tính phục vụ dạy - học môn Tin học (đạt tỷ lệ 24 học sinh/1 máy tính, phòng máy tính phục vụ dạy học được nối mạng Internet).

d) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng.

3. Ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai Chính phủ điện tử

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả website và thư điện tử trong ngành GDĐT theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT.

b) Triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử (e-office): quản lý văn bản (đi, đến), quản lý công việc, ... đảm bảo kết nối liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan (theo quy định tại Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử).

c) Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh, một số dịch vụ cụ thể:

- Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trường học (hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động).

d) Thường xuyên tham gia bồi dưỡng chuyên môn qua mạng tại địa chỉ http://hop.moet.edu.vn (Sở sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị về phòng họp trực truyến).

đ) Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý trong nhà trường (quản lý học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất...) theo hình thức trực tuyến. Phần mềm phải có chức năng quản lý và in ra được sổ điện tử đảm bảo đúng nội dung, đúng mẫu theo quy định (Sở sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị về sử dụng sổ điện tử).

e) Tổ chức sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm đã được Bộ GDĐT tạo cung cấp dùng thống nhất trên toàn quốc:

- Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, cung cấp tại: http://pcgd.moet.gov.vn.

- Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, cung cấp tại http://eqms.eos.edu.vn.

- Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục cung cấp tại: http://thongke.moet.gov.vn hoặc http://thongke.smas.edu.vn.

g) Khai thác các website giáo dục:

- Hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ tại http://moet.gov.vn để cập nhập tin tức GDĐT toàn ngành.

- Hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử của Cục CNTT (http://e-ict.gov.vn) để cập nhật thông tin và tài nguyên liên quan đến triển khai ứng dụng CNTT toàn ngành.

4. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học

Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng. Giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng, lúng túng.

5. Khai thác, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở

a) Quán triệt và triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GDĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

b) Tăng cường sử dụng phần mềm tự do nguồn mở vào dạy môn Tin học tại các nhà trường (danh sách phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT).

6. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

a) Nội dung tập huấn phải bám sát với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên và cán bộ quản lý. Một số nội dung sau đây sẽ tập huấn một cách phù hợp:

- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

- Kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

- Kỹ năng xây dựng bài giảng e-Learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet…

- Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

b) Hình thức, phương tiện bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý:

- Tăng cường triển khai tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý qua mạng(Cục CNTT cung cấp Cổng bồi dưỡng trực tuyến tại địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn miễn phí,liên hệ với Cục CNTT qua hòm thư điện tử cuccntt@moet.gov.vn để đăng ký tạo lập các khóa đào tạo, bồi dưỡng qua mạng).

- Trường hợp tổ chức tập huấn trực tiếp qua mạng, có thể sử dụng hệ thống Họp trực tuyến miễn phí của Cục CNTT (http://hop.moet.edu.vn).

7. Xây dựng mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử

Mô hình trường học điện tử bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

a) Hạ tầng và trang thiết bị CNTT phục vụ quản lý và dạy-học gồm: mạng LAN, Internet tốc độ cao, mạng không dây (wifi), phòng máy tính, máy tính phục vụ quản lý, máy tính phục vụ chuyên môn, máy in, webcam/camera, thiết bị trình chiếu (màn chiếu, màn hình)… và một số trang thiết bị tiên tiến, được bố trí trong phòng có đủ diện tích, ánh sáng và bàn ghế, tiện nghi phụ trợ phù hợp.

b) Hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục gồm:

- Website trường học để cung cấp, công khai thông tin ra xã hội; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới phụ huynh, học sinh.

- Sử dụng thư điện tử trao đổi thông tin quản lý và dạy-học.

- Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến, gồm: quản lý hành chính điện tử (e-office), quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý các kỳ thi, xếp thời khóa biểu, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý thư viện... Ứng dụng sổ điện tử, học bạ điện tử.

c) Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, gồm: sử dụng hiệu quả các thiết bị, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng; ứng dụng một cách có hiệu quả hệ thống ứng dụng dạy-học thông minh, hiện đại ở những nơi có điều kiện; ứng dụng kho bài giảng e-Learning, sách điện tử, sách giáo khoa điện tử đổi mới phương pháp dạy-học; ứng dụng hệ thống đánh giá người học trực tuyến. ..

d) Không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo hướng chuẩn hóa và chuyên nghiệp, từng bước đạt chuẩn quốc tế.

đ) Ban hành hệ thống quy chế quản lý, vận hành, duy trì và ứng dụng các hệ thống CNTT trong nhà trường một cách khoa học và hiệu quả.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG NĂM HỌC 2016-2017

1.Các nhiệm vụ cần lưu ý thực hiện:

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ CNTT trên nhà trương có kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 cụ thể như sau:

1.1. Nghiên cứu đầy đủ các nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2016-2017 của Kế hoạch 528/KH-SGDĐT ngày 21/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo để quán triệt thực hiện.

1.2. Có kế hoạch để triển khai áp dụng một số phần mềm dạy học, quản lý (phần mềm quản lý thư viện tích hợp vào cổng thông tin GDĐT, phần mềm soạn giảng e-Learning). Triển khai mạnh mẽ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

1.3. Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của CB -GV-NVtrong nhà trường.

1.4. Hoàn thiện trang website của Trường Tiểu học Hương Hòa.

Các giải pháp:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động(một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT). Tổ chức học tập kinh nghiệm lẫn nhau của các đc mạnh về ứng dụng CNTT trong công việc.

2. Ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng các  cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với các cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017.

2. Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT giữa năm học và gửi Phòng GDĐT (để tổng hợp gửi Sởộ) trước ngày 15/01/2017.

3. Tổ chức đánh giá, tổng kết triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2016-2017 và đề xuất, kiến nghị vào thời điểm tổng kết năm học.

Trên đây là các nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017, nhà trường yêu cầu các tổ, bộ phận triển khai tốt các nội dung trên, thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                              (đã ký)

- Như trên;

- Ban Giám hiệu;

- Các tổ trưởng;

- Website trường;

- Lưu: VT.. 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã kí

 

 

 

 

Võ Thành Hùng

 

 

Số lượt xem : 230

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TIÊU HỌC
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CUỐI NĂM - MẪU
Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì 2 năm học 2017-2018
Kê hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng huyện Nam Đông lần thứ IV, năm 2018
Phần mềm quản lí học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học
KẾ HOẠCH GIAO LƯU VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH Tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2017-2018
KẾ HOACH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC PHÒNG GD ĐT NAM ĐÔNG
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018
MẪU KẾ HOẠCH BDTX HANG NĂM CỦA CÁ NHÂN
Những câu hỏi thường gặp khi nghiên cứu và áp dụng Thông tư 22
BIỂU MẪU SKKN, BCTT
Quy chế nâng lương trước thời hạn ( Số 01/2014/QĐ-UBND) của UBND Huyện Nam Đông
TÀI LIỆU RA ĐỀ KTĐK THEO TT 22
Kế hoach thi giải Toán trên mạng Internet vòng thi cấp trường Năm học 2016 – 2017
Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2016-2017
Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016-2017