''

Đăng nhập
 » Văn bản mới

Văn bản mới

Cập nhật lúc : 14:34 20/12/2016  

Kế hoach thi giải Toán trên mạng Internet vòng thi cấp trường Năm học 2016 – 2017

PHÒNG GD&ĐT NAMĐÔNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  Số:131 /KH-THHH                                          Hương Hòa,ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức cuộc thi giải Toán trên mạng Internet vòng thi cấp trường

Năm học 2016 – 2017

 

Căn cứ Công văn số 4608/BGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 9 năm 2016 về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016-2017;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của nhà trường;

Căn cứ vào điều kiện và tình thực tế của trường cũng như khả năng của học sinh.

Trường Tiểu học Hương Hòa lập kế hoạch tổ chức thi giải Toán trên mạng Internet năm học 2016-2017 cho học sinh như sau :         

I. MỤC ĐÍCH

- Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

- Hướng dẫn học sinh làm quen với Internet và sử dụng công cụ Internet như một phương thức học tập.

- Tạo môi trường cho học sinh tham gia giao lưu học tập.

- Ôn tập củng cố kiến thức Toán học cho học sinh.

- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, trong tư duy tính toán của học sinh.

- Chọn ra những học sinh xuất sắc nhất để bồi dưỡng thi cấp huyện, cấp tỉnh.

- Đồng thời giáo dục cho các em sự cẩn thận, chính xác, khoa học và say mê học toán cũng như vận dụng trong thực tế cuộc sống.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tất cả học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 đều được khuyến khích tham gia. Những học sinh đã thi hết vòng 11 mới được dự thi vòng 12 vòng thi cấp trường.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Từ 8h00 đến 17h00 ngày 03/01/2017 đến 06/01/2017, cụ thể các khối lớp như sau:

Khối

Ngày

Buổi

Ghi chú

1

03/01/2017

Sáng

 

2

03/01/2017

Chiều

 

3/1

04/01/2017

Sáng

 

3/2

04/01/2017

Chiều

 

4

05/01/2017

Sáng

 

5

05/01/2017

Chiều

 

2. Địa điểm

Tại phòng máy trường Tiểu học Hương Hòa.

III. HỘI ĐỒNG THI  CẤP TRƯỜNG

- Ban giám hiệu

- Các giáo viên chủ nhiệm

- Giáo viên phụ trách thi Violympic giải Toán qua mạng internet 

Trên đây là kế hoạch thi Violympic giải Toán qua mạng internet cấp trường năm học 2016-2017. Để học sinh đủ điều kiện tham gia thi đề nghị các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phân công phụ trách tổ chức cho học sinh hoàn thành các vòng tự luyện (vòng 11)  trước thời điểm tổ chức vòng thi cấp trường (vòng 12).

 

 Nơi nhận:                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                       đã ký

- Phụ trách chuyên môn;

- GV chủ nhiệm;

- Đ/c Thương, Bình;

- Lưu VT.                                                                                                              Trần Thị Bích Đào

          

                                                 

                                                                                          

Số lượt xem : 94

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TIÊU HỌC
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CUỐI NĂM - MẪU
Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì 2 năm học 2017-2018
Kê hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng huyện Nam Đông lần thứ IV, năm 2018
Phần mềm quản lí học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học
KẾ HOẠCH GIAO LƯU VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH Tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2017-2018
KẾ HOACH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC PHÒNG GD ĐT NAM ĐÔNG
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018
MẪU KẾ HOẠCH BDTX HANG NĂM CỦA CÁ NHÂN
Những câu hỏi thường gặp khi nghiên cứu và áp dụng Thông tư 22
BIỂU MẪU SKKN, BCTT
Quy chế nâng lương trước thời hạn ( Số 01/2014/QĐ-UBND) của UBND Huyện Nam Đông
TÀI LIỆU RA ĐỀ KTĐK THEO TT 22
Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2016-2017
Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016-2017