''

Đăng nhập
 » Văn bản mới

Văn bản mới

Cập nhật lúc : 08:54 04/12/2017  

KẾ HOẠCH GIAO LƯU VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG

TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA

 

  Số: 95  /KH- THHH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                     

                 Hương Hòa, ngày 27  tháng 11 năm 2017

  

KẾ HOẠCH GIAO LƯU VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP 

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

A. Mục đích:

- Thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch – Rèn chữ đẹp ở trong nhà trường; tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh trau dồi kĩ năng viết chữ và trình bày sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở tiểu học.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của người giáo viên; động viên, khích lệ giáo viên tự rèn luyện kĩ năng viết chữ và chăm lo rèn luyện chữ viết, duy trì những nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh tiểu học.

- Huy động sự quan tâm, giúp đỡ của phụ huynh học sinh và các tổ chức- lực lượng xã hội đối với việc “ Luyện nét chữ- rèn nết người” cho học sinh; góp phần giáo dục thái độ quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói- chữ viết dân tộc.

B. Tổ chức thực hiện :

I. Giao lưu “Viết chữ đẹp”:

1/ Đối tượng:

Học sinh đã được tuyển chọn ở các lớp (từ lớp 1 đến lớp 5). Số lượng học sinh tham gia giao lưu:  3em/lớp (riêng đối với khối 2,3 là 4 em/lớp.)

2/ Nội dung:

* Đối với học sinh:

Mỗi học sinh tham gia sẽ viết 2 bài do BTC quy định và chuẩn bị một bộ vở đang sử dụng (ít nhất 3 loại trong đó có tập vở luyện viết chữ đẹp theo chủ đề) để BGK kiểm tra, đánh giá. Kết quả viết chữ đẹp của học sinh là kết quả tổng hợp từ 2 bài viết chữ đẹp và bộ vở tham gia.

( Loại giấy viết do BTC quy định)

II. Giao lưu “Vở sạch - Chữ đẹp”:

1/ Đối tượng:

Tất cả các lớp.

2/ Nội dung:

- Số vở của học sinh mang đến buổi giao lưu gồm:

+ Đối với lớp 1: Vở tập viết, vở chính tả.

+ Đối với các lớp 2, 3, 4, 5: Gồm vở Toán, Tiếng việt, vở Luyện thêm chính tả và vở Luyện viết theo chủ đề do Sở GD&ĐT phối hợp với NXB Giáo dục ấn hành.

II. Thời gian- địa điểm :

Dự kiến 1 ngày trong tuần nghỉ cuối học kì I năm học 2017-2018 (Từ ngày 2/1/2018 đến 6/1/2018) tại trường Hương Hòa theo lịch cụ thể sau :

1/ Giao lưu “Viết Chữ đẹp”:

- Từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 30 phút: Tập trung học sinh.

- Từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 50 phút : Học sinh thi viết + GV nộp bộ vở của học sinh  dự thi cho BTC.

 

* BGK chấm điểm phần thi Viết chữ đẹp.

2/  Giao lưu “Vở sạch - Chữ đẹp”:

- Từ 13 giờ 30 phút: Chấm vở.

- 15 giờ - 16 giờ tổng hợp điểm.

- 16 giờ- 17 giờ : Tổng kết- phát thưởng.

* Lưu ý :

+ Vở dự thi là vở được học sinh sử dụng từ đầu năm học đến thời điểm dự thi năm học 2017- 2018.

+ Bài thi không dùng màu mực đỏ và xanh lá cây.

+ Học sinh lớp 1 viết bút chì, cỡ chữ lớn.

+ Giáo viên các lớp trưng bày vở học sinh tại phòng học Mỹ thuật vào lúc 8 giờ

( sau khi học sinh thi xong bài thi viết)

+ Các lớp nộp danh sách lớp và danh sách những em tham gia thi viết chữ đẹp cho trường trước ngày 24/12/2017(bản in và bản mềm qua email PHT thanhhungthuonglo@gmail.com).

Trên đây là kế hoạch Giao lưu “ Vở sạch chữ đẹp” và “Viết chữ đẹp” cấp trường, nhằm giúp giáo viên chủ động chấn chỉnh các loại vở, tuyển chọn học sinh ở các lớp để tham gia giao lưu cấp trường có hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                                               P.HIỆU TRƯỞNG

- Tổ trưởng chuyên môn(để triển khai);

- Website trường;

- Lưu VT.                                                                                              

                                                                                                          đã ký

 

 

 

                                                                                        Võ Thành Hùng                                                                                     

Số lượt xem : 83

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TIÊU HỌC
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CUỐI NĂM - MẪU
Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì 2 năm học 2017-2018
Kê hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng huyện Nam Đông lần thứ IV, năm 2018
Phần mềm quản lí học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học
KẾ HOẠCH Tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2017-2018
KẾ HOACH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC PHÒNG GD ĐT NAM ĐÔNG
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018
MẪU KẾ HOẠCH BDTX HANG NĂM CỦA CÁ NHÂN
Những câu hỏi thường gặp khi nghiên cứu và áp dụng Thông tư 22
BIỂU MẪU SKKN, BCTT
Quy chế nâng lương trước thời hạn ( Số 01/2014/QĐ-UBND) của UBND Huyện Nam Đông
TÀI LIỆU RA ĐỀ KTĐK THEO TT 22
Kế hoach thi giải Toán trên mạng Internet vòng thi cấp trường Năm học 2016 – 2017
Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2016-2017
Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016-2017