''

Đăng nhập
 » Tổ chức đoàn thể » Đội TNTP HCM

Đội TNTP HCM

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn ...