''

Đăng nhập
 » Tổ chức đoàn thể

Tổ chức đoàn thể

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH


Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục ...