''

Đăng nhập
 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:08 06/10/2017  

MẪU MA TRẬN ĐỀ KTĐK MÔN TOÁN LỚP 5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI NĂM 
Lớp 5
                       
Mạch kiến thức, Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
kĩ năng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng. Số câu 2   ` 1   1     2 2
câu số 1,2     5   6        
Số điểm 2,0     2,0   1,0     2,0 3,0
Đại lượng và đo đại lượng: độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích. Số câu 1               1  
câu số 3                  
Số điểm 1,0               1,0  
Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học. Số câu 1         1     1 1
câu số 4         7        
Số điểm 1,0         1,0     1,0 1,0
 Giải bài toán về chuyển động đều; bài toán có liên quan đến các phép tính với số đo thời gian. Số câu               1   1
câu số               8    
Số điểm               2,0   2,0
Tổng Số câu 4     1   2   1 4 4
Số điểm 4,0     2,0   2,0   2,0 4,0 6,0
Tải file 1  

Số lượt xem : 48