''

Đăng nhập
 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:28 05/10/2017  

KẾ HOACH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

LĐLĐ HUYỆN NAM ĐÔNG

CĐCS TIỂU HỌC HƯƠNG HÒA

                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

  Số: 4 /KH- CĐTHHH

                Hương Hòa, ngày 1 tháng 10 năm 2017

 

 

      KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2017-2018;

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của Trường tiểu học Hương Hòa;

Hướng đến chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo ViệtNam20/11/1982- 20/11/2017. Công đoàn nhà trường  phát động phong trào thi đua  trong CB-CNV- GV và học sinh toàn trường cụ thể như sau :

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi học tập giữa các lớp, giữa các học sinh trong các giờ học, ngày học, tuần học để lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11.

- Đẩy mạnh  phong trào hoạt động thi đua của nhà trường, tạo bầu không khí sôi động trong toàn trường.

- Để phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, tiếp tục xây dựng và nâng cao phẩm chất năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

Toàn thể CB-GV-CNV và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và toàn thể  học sinh tổ chức hoạt động thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong CBGV và học sinh, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017).

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo ViệtNam20/11 mang ý nghĩa; tạo không khí hoạt động vui tươi cho đội ngũ CBGV; không phô trương, lãng phí.

II. Thời gian thực hiện:

- Thời gian phát động : Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 18/11/2017 .

III. Các nội dung thực hiện:

1. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn:

- Tham gia thao giảng cấp tổ, cấp trường;

- Tăng cường công tác dự giờ đồng nghiệp;

- Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học;

- Soạn giảng có chất lượng;

- Tăng cường đánh giá nhận xét học sinh;

- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường…

2. Đảm bảo ngày công giờ công:

- Lên lớp đúng giờ giấc;

- Không bỏ giờ, bỏ tiết;

- Trang phục lên lớp đúng theo quy định…

3. Các hoạt động khác:

- Nề nếp lớp học;

- Tham gia tốt các hoạt động của Đội, của trường;

- Công tác vệ sinh;

- Công tác bán trú…

III. Tổ chức phát thưởng:

- BCH công đoàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo dõi để tổ chức bình xét cuối đợt thi đua.

- Phát thưởng vào dịp tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo ViệtNam20/11

- Kinh phí phát thưởng được trích từ quỹ công đoàn.

IV. Tổ chức thực hiện :

1. Đối với các tổ chức đoàn thể và  CBCNV- GV

a/ Đối với Các tổ  CM và giáo viên

- Đ/c tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch cho tổ mình như tăng cường công tác dự giờ, dự giờ đột xuất, tổ chức dạy thao giảng, kiểm tra hồ sơ sổ sách, sử dụng đồ dùng hiện có và đồ dụng tự làm...của các giáo viên trong tổ mình. Đôn đốc tổ viên của mình thực hiện các kế hoạch của nhà trường và của đội phát động. Theo dõi các hoạt động diễn ra trong đợt thi đua để tổng kết bình xét đúng thực chất.

- Thực hiện các giờ dạy chính khoá và phụ đạo, bồi dưỡng thực sự có hiệu quả. Mỗi tiết dạy trên lớp đều hướng đến đối tượng học sinh, làm cho học sinh hiểu bài hơn, hứng thú hơn khi học môn học của mình phụ trách.

- Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn.

- Có biện pháp cụ thể giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Cần động viên khen thưởng kịp thời học sinh có tiến bộ, học sinh vượt khó trong học tập.

- Tìm hiểu học sinh có hiện tượng thường xuyên vắng học, có biểu hiện sa sút về học tập. Đối với những học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn đề nghị GVCN báo cáo với Hiệu trưởng  để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

c. Đối với Đội TNTPHCM

- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, thực hiện nội quy học sinh;

- Xây dựng các kế hoạch cụ thể cho các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo ViệtNam20/11 như : Phát động buổi học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt... sát sao trong công tác chấm cờ đỏ, đánh giá chính xác có xếp vị thứ cụ thể hàng tuần và đánh giá tổng kết thi đua.

d. Đối với tổ chức công đoàn và BGH

Cùng phối hợp để triển khai toàn bộ các nội dung kế hoạch này đến các đoàn viên công đoàn, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày nhà giáo ViệtNam.

Phát động toàn thể đoàn viên công đoàn tham gia nhiệt tình sôi nổi và đề xuất với nhà trường những kế hoạch hay, mới để đưa phong trào dạy & học nhà trường ngày càng đi lên.

e. Đối với nhân viên tổ văn phòng

- Tăng cường hơn nữa các việc làm cụ thể để phục vụ kịp thời và tốt hơn công tác phục vụ giảng dạy và chăm sóc tốt đời sống, sinh hoạt của học sinh .

- Mỗi bộ phận tự đăng ký một công việc cụ thể và hoàn thành công việc cụ thể đó một cách xuất sắc.

2. Về phía học sinh :

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nhà trường,

- Ra sức thi đua học tập và đạt kết quả cao trong phong trào tuần học tốt, tháng học tốt ....

- Hội đồng tự quản triển khai đầy đủ các nội dung của nhà trường đến tập thể lớp mình, phát động tất cả các thành viên trong lớp phải tham gia có hiệu quả các hoạt động.

Trên đây là kế hoạch thi đua của công đoàn nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo ViệtNam(20/11/1982-20/11/2017). Đề nghị tất cả các bộ phận trong nhà trường, toàn thể CBCNV-GV và học sinh tích cực tham gia để phong trào thi đua mang lại hiệu quả cao.

 

Nơi nhận:                                                                              TM.BHCCĐCS

- BGH nhà trường (để phối hợp)                                                            CHỦ TỊCH

- Các tổ trưởng;

- TPT đội;           Để triển khai

- Chi đoàn TN;     thực hiện

                                                                                                                      đã kí

                                                                                

 

                                                                                            Võ Thành Hùng

                                                

                                                                                                                                                                                   

Số lượt xem : 57