''

Đăng nhập
 » Tài nguyên » Tài lieu Bồi dưỡng thường xuyên

Tài lieu Bồi dưỡng thường xuyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Mật khẩu truy cập vào tài liệu là: 123456) http://tailieu.nhagiao.edu.vn/

Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2014 quy định về điều kiện bảo đảm, trách nhiệm của các cơ quan; tiêu chuẩn, thẩm quyền và hồ sơ công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa...

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1 Các Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học Phần 1 Tải về 2 Các Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học Phần 2 Tải về   1 Các Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học Phần 1 Tải về 2 Các Module bồi...