''

Đăng nhập
 » Tài nguyên » Phân phối chương trình tiểu học

PPCT các môn 165 tuần

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC CÁC MÔN 165 TUẦN

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) *Dành cho các môn chưa dạy theo chương trình mô hình trường học mới VNEN   Môn...