In trang

Họp Công đoàn đột xuất bầu BS UV BCH CĐCS
Cập nhật lúc : 08:16 27/01/2016

Mời tòan thể đoàn viên công đoàn Họp Công đoàn đột xuất bầu BS UV BCH CĐCS vào lúc 9g 30 ngày 27/1/2016 tai phòng Hội đồng